white bath tray - quartz designer gemstone
$750.00

Taj Milky White Vanity Tray

10" x 15"  x 1" footed tray